Leersum – 1956

Een stukje Crescendo geschiedenis

Op 10 mei 1956 is accordeonvereniging “Crescendo” te Leersum opgericht. Wat begon als de hobby van enkele Leersumse knapen kreeg op die dag een officiële naam.

Begin jaren vijftig hadden twee jongens het plan opgevat om accordeonles te gaan nemen, wekelijks kwam hun leraar uit Driebergen naar Leersum om zijn kennis over te dragen. Dit ging prima, tot het hem te veel werd en niet meer kwam.

Een vriend van de jongens wist wel iemand die verstand van muziek had en ja hoor, zij konden hun muziekstudie vervolgen. Dirk Willems, de nieuwe leraar, was zeer enthousiast en vond dat er nog meer spelers bij moesten komen. Die kwamen (één ervan is nog steeds actief spelend lid: Piet Willemsen) en ze mochten iedere keer de huiskamer van de familie Meerbeek als oefenruimte gebruiken. Later werden de repetities gehouden in de Julianaschool achter het gemeentehuis. Deze school bestaat nu niet meer. Toen er voldoende spelers waren om een orkest te vormen werd er ook in groepsverband les gegeven. Op een gegeven moment waren de spelers van mening dat zij hun vorderingen maar eens aan het publiek moesten laten horen en zo werd de oprichting van accordeonvereniging “Crescendo” een feit op 10 mei 1956. Het was Hemelvaartsdag, een vrije dag en dus alle tijd om het één en ander te bespreken. De contributie werd vastgesteld op f 0,25 (één KWARTJE) per week. De eerste uitvoering volgde spoedig daarna. De concerten werden praktisch allemaal gegeven in ’t Centrum, achter de huidige chinees. Ook achter restaurant Darthuizen zijn nog enkele uitvoeringen gegeven. Na een aantal repetitiejaren in de Julianaschool is Crescendo verhuisd naar dorpshuis ” het Hof ” Waar vanaf die tijd in de toneelzaal ook de uitvoeringen werden gegeven. Sinds een paar jaar repeteren we in de Andrieskerk waar we het ook best naar onze zin hebben.

Muzikale leiding

Dirk Willems bleef 20 jaar dirigent van “Crescendo”. In 1978 werd de muzikale leiding van de inmiddels twee orkesten overgenomen door Geleijn van der Ham, onder wiens leiding zelfs een C-orkest werd gevormd. Tevens promoveerde hij met het A-orkest naar de eredivisie tijdens een van de door de N.O.V.A.M. georganiseerde concoursen, een hoogtepunt in het bestaan van “Crescendo”.

Helaas ging het daarna achteruit met de muzikale prestaties, mede door het verloop van een aantal spelers om diverse redenen. In 1992 besloot Geleijn van der Ham de vereniging te verlaten na bijna 15 jaar dirigent te zijn geweest.

Er werd een opvolgster gevonden in de persoon van Yvonne Vos-Dibbets. Onder wiens leiding Crescendo nog steeds speelt. Een enthousiaste dirigente die samen met het orkest een gevarieerd en luisterrijk repertoire brengt. Zij stelt samen met de muziek-commissie het programma voor een concert of optreden vast.

Toen Yvonne kwam, zat de vereniging in een dal waaruit met haar hulp omhoog werd gekropen. Er kwamen weer nieuwe leden bij en gelukkig kan elk orkestlid weer met enthousiasme zijn/haar hobby uitoefenen. Tegenwoordig telt de vereniging alleen nog een A-Orkest .

Ze gaf ook les aan leerlingen, waar zij veel plezier aan beleefde.. Bij voldoende leerlingen die in een orkest kunnen spelen wordt er weer een leerlingenorkest opgestart.

In september 2015 is zij opgevolgd door Jorind Josemans. Hij geeft ook les aan leerlingen op diverse plaatsen en voorts is hij dirigent van Nederlands jeugd orkest en Blij Leven in s’Hertogenbosch.

Optreden

In de loop van de jaren is Leersum te klein gebleken om het aantal spelers te kunnen aanvullen. “Crescendo” is een regio-orkest.
Het merendeel van de accordeonisten woont tegenwoordig buiten Leersum.

Elk voorjaar presenteert Crescendo haar nieuwe programma middels een concert, regelmatig ook met medewerking van andere verenigingen. Dit concert wordt gegeven in dorpshuis ” de Binder”.

Tevens hebben wij de afgelopen drie jaar een nieuwjaarsconcert verzorgd in de Andrieskerk.

Er wordt regelmatig in de regio opgetreden. Dit kan variëren van verzorgingstehuizen tot bijvoorbeeld dorpsfeesten.

Corsogroep

Behalve de muziek heeft onze vereniging ook een groepje mensen die zich elk jaar bezighouden met het bouwen en plakken van een corsowagen ten behoeve van ons eigen bloemencorso te Leersum.

Heeft u nog tijd. Dan bent u ook bij het plakken van de wagen van harte welkom. De plakdatum kunt u tegen die tijd vinden op onze website.

Contact gegevens

Secretaris:

Mevr. R. (Rena) van Poelgeest-Nijmeijer

 

e-mail: rena@crescendoleersum.nl

Telefoon: : 06-30946121

E-mail (algemeen): info@crescendoleersum.nl

Miljoenen artikelen